Recap: Webinar Morgondagens Arbetsplats

by | Sep 2, 2020

Förra veckan höll vi webinaret “Morgondagens arbetsplats” tillsammans med vår expertpanel bestående av Mille Beckman (Head of Digitalization & Change Management på Telia), Emelie Fågelstedt (Digital strateg och medgrundare Svenska Nomader) och Sofia Lindman Digital Nomad / Remote work expert på Jobylon för att diskutera vad morgondagens arbetsplats egentligen innebär. Hur kan vi vinna på att vara i framkant och agila i en värld, och inte minst arbetsliv i ständig förändring? Det och mycket mer togs upp under en fullspäckad timme tillsammans! För dig som missade webinaret kan du se den i sin helhet här eller läsa vår sammanställning nedan med dom viktigaste lärdomarna. 

 

 

Mille Beckman: 

Nu börjar vi kunna se hur morgondagens arbetsplats kan tänkas se ut, men jag tror att det fortfarande att det är lite tidigt att prata post-corona nu när vi fortfarande är mitt uppe i det. Vi på telia har ett arbetssätt som är väldigt platsoberoende, vi har exempelvis anställningsformer som möjliggör flexibelt arbete som vi kallar för förtroendearbetstid. Om vi tittar på hur det kommer se ut framöver på alla stora bolag, även hos oss så förs det en diskussion om lokalfrågan; hur mycket lokaler behöver vi egentligen i framtiden? Vart ska vi ha lokalerna någonstans? 

 

Dom allra flesta bolag idag står ju inför utmaningen att hitta rätt talanger, och det här är ju sånt som vi, med hjälp av förändringen som sker, kan hitta en lösning på. I och med mer flexibilitet, mer distanserat och mer platsoberoende arbete så ökar ju också möjligheten för oss att få större upptagningsområde kring rekrytering, om det inte är lika viktigt att dom sitter i just en storstad eller nära ett kontor. 

 

Under våren har bolag verkligen accelererat i samarbetsplattformar, digitala sådana. Men det är inte samma sak att installera en samarbetsplattform som att faktiskt jobba aktivt och digitalt i den. Och det tror jag att många av oss har märkt att mötena blir helt annorlunda om vi inte förbereder dom på ett digitalt sätt. Kontoret är ju en viktig samlingsplats, den sociala biten är ju jätteviktig och det ser vi ju i undersökningar att folk saknar (fika snacket och den sociala biten) och det här är det organisationer behöver jobba extra mycket med. Sen är det ju det här med flexibiliteten, att inte bara säger att det “är flexibelt” utan att man verkligen lever flexibilitet.

 

Vi på Telia pratar ju en hel del om “work out laud”, att man hela tiden som medarbetare beskriver vad man gör om dagarna, inte utifrån ett “bevakningsperspektiv” utan mera för att se så att man inte dubbelarbetar i en grupp eller liknande. Sen är det också viktigt att ha bra kontorsarbetsplatser – alla kan inte eller har möjligheten att jobba hemifrån. Därför tror jag också att det kommer vara viktigt i framtiden att framhäva dom fokuserade ytorna på arbetsplatserna.

 

 

Emelie Fågelstedt: 

Som individ har ju jag sett det här med distansarbete som någonting som verkligen varit viktigt för mig i mitt arbetsliv. Jag har för det första frilansat i nästan 10 år och jobbat på distans från Tokyo till Storbritannien, så jag har egentligen hela tiden trott att distansarbete skulle bli vanligare. Det var också en av anledningarna till att jag 2017 var med och startade communityt Svenska Nomader tillsammans med Christoffer Persson och Yasmine Åkermark där vi helt enkelt märkte av att det fanns en ökad rörelse för människor som var väldigt intresserade av en arbetsmarknad där fler människor jobbade platsoberoende. Där man kanske befann sig i en annan del av världen eller i en annan del av Sverige. 

 

Det som är spännande nu är att vi hela tiden har förutspått att vi kommer röra oss mot en mer digitaliserad platsoberoende arbetsmarknad, och att det är någonting som har skett i rekordfart nu! Det är många som har pratat om att arbetsmarknaden har digitaliserats 10 år på bara 6 månader. Från att man tänkte att vi långsamt skulle komma in i rutinerna, hitta samarbetsverktygen och sätta en övergripande rutin för hur det här hemarbetet skulle kunna se ut, så blev vi ju snarare intvingade i det väldigt fort. Det har såklart inneburit en stor chock och utmaning för många, men många har ändå lyckats infinna sig i. Sen jobbar inte alla yrken på distans, det är också viktigt att förtydliga.  

 

Men jag tror att det kommer vara svårt för företag post-corona att kunna säga att dom inte litar på att deras medarbetare kan jobba på distans, vi kommer se en helt annan flexibilitet i formen vi jobbar och samarbetar med varandra, där företag kommer vara tvungna att tillåta en viss nivå av flexibilitet som dom kanske inte var öppna för tidigare. För det finns inget klockrent argument mot varför dom inte skulle göra det. Jag tror att arbetsplatsen fortfarande kommer att vara viktig, men vi kanske inte kommer att pendla på samma sätt som tidigare. Jag tror att vi kommer se fler människor jobba från olika coworking ställen och att det kommer formas fler co-working ställen nära hemmen så att man kanske inte behöver pendla. Detta är någon som kommer hjälpa otroligt många avseenden framåt.

 

Slutligen tror jag att vi kommer se fler giggare/frilansare på arbetsmarknaden, mycket tyder på att den kommer att skifta mot att fler inte kommer ha fasta anställningar utan kommer gigga och ta på sig flera mindre uppdrag, därför kommer det absolut behöva finnas andra typer av samarbetssätt och tankesätt för hur man sätter ihop team – där det både finns frilansare och anställa som på något sätt kan komma samman och skapa en helhet. 

 

 

Sofia Lindman: 

När man reser och arbetar samtidigt, ställs man också inför extrema utmaningar, min dator kraschade exempelvis i djungeln i Sri Lanka och jag fick åka runt i tuk-tuks i tre dagar i en av världens mest hektiska städer, det löste sig tillslut som allt gör. Men om vi går tillbaka till mer universella utmaningar (som jag) och som hela världen gör just nu; i form av att fortsätta upprätthålla motivationen, engagemanget, produktivitet och sin hälsa.

 

Och sen titta på mer konkret, okej men hur skapar jag en miljö för mig själv där jag kan upprätthålla min arbetsvardag på bästa sätt? För mig har det varit att lära känna min dagsrytm och planera dagen utifrån det samt se till att skapa sig tydliga rutiner som tydliggör när du är på jobb verses fritid. Jag avslutar alltid, oavsett vart jag är i världen mina jobbdagar med att meditera i 5, 10, 15 min. Då vet min kropp att.. Okej, nu är det dags att koppla ifrån jobb. Sen är det minst lika viktigt att kika på teamet i stort och vilka efforts som läggs för att skapa en bra distanskultur? 

 

Hur ser synergin ut i teamet? Här är det viktigt att identifiera era respektive behov inom teamet för att arbetet ska kunna ske så smidigt som möjligt för alla, oavsett om du leder ett remote team eller själv är distansarbetare. Det kanske krävs en check-in ett par gånger i veckan där alla uppdaterar varandra om vad som händer på deras planhalva. Och helt enkelt lägga upp en struktur som fungerar. Att arbeta på distans kräver att man blir expert på digital kommunikation och lär känna varandras kommunikationsstilar. Tror inte på att fysisk närvaro längre behövs som en indikator för hur produktiva eller effektiva vi är på jobbet.

 

Summeringen är att, oavsett utmaning är jag övertygad om att det mesta, inte allt, men det mesta, går att lösa med hjälp av digitala verktyg och en renovering av arbetskulturen så att den bättre passar vårt levnadssätt idag. 

Key takeaways: 

  1. Medarbetarskap, uppmärksamma vikten av det digitala, “work out laud”.
  2. Jobba med företag/organisationskulturen så den matchar platsoberoende arbete
  3. Var medveten om gigekonomin – och att fler kommer frilansa framåt. Ha en gigstrategi. 
  4. Sätt rutiner för platsoberoende arbete så att medarbetare på kontoret och distans kan samarbeta smidigt med varandra. 
  5. Förankra ett nytt typ av ledarskap som är baserat på tillit snarare än synlighet
  6. Skapa utrymme för dina medarbetare att känna ägarskap över sin vardag

 

Vad skulle ni vilja säga till arbetsgivare som inte förstår poängen med att modernisera sin arbetsplats? 

 

Emelie: Om vi tittar på en jättestor utmaning som företag har pratat om under en längre tid så är det just svårigheten att rekrytera och attrahera rätt kompetens till sitt företag. Svenskt Näringsliv har gått ut och sagt att 7 av 10 företag har svårt att hitta och behålla rätt kompetens. Framöver nu när arbetsmarknaden digitaliseras och att vi har en stor arbetande målgrupp som är digitalt så kan det vara utmanande för arbetsgivare som prompt vill fortsätta vara inom sin ram och inte vill moderniseras. Ett utav dom absolut största skälen till att man måste börja fundera kring dessa frågor och ta ställning till dom är för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare eller uppdragsgivare. Och såklart för att attrahera nya människor och för att givetvis behålla dom människorna som man har idag. 

  

Mille: Precis, det handlar inte heller bara om att rekrytera rätt folk, det handlar faktiskt om att behålla rätt kompetens. Att dom känner att det är ett företag som ligger i framkant och jobbar på ett modernt sätt. Oavsett så behövs det läggas ner ännu mer krut på organisationer kring hur vi faktiskt ska jobba digitalt – precis som Sofia nämnde tidigare så behöver vi titta på olika kommunikationsstilar, vilket betyder att jag som ledare behöver anpassa mig. Det är lite vinna eller försvinna, arbetsgivare framöver behöver se över den totala upplevelsen för medarbetare, inte bara på arbetsplatsen utan hur mår man generellt. 

 

Sofia: Jag tycker verkligen att arbetslivet ska resonera med det årtionde vi lever i, 9-5 kom fram som ett oprövat koncept för 100 år sedan och det passar inte in i det sätter vi lever på idag. Det här är ju ett stort ämne men jag tror att en viss del bottnar i att skapa autonomi i bolaget – att känna ägarskap över sin vardag, oavsett vad det betyder för dig personligen. Och det vet vi, inte bara ökar motivationen, det gör att medarbetare stannar längre, det gör att medarbetare känner sig mer dedikerade till sitt arbete och upplever ett större purpose. Det är andra premisser vi söker jobb på idag, dom nya generationerna tittar på “okej men vad har ni för värderingar, vad drivs ni som företag av?” istället för att kanske börja fråga om lönen exempelvis. Vi förändras och vad vi drivs av förändras också. 

 

 

Get a personalized Demo

Discover how Jobylon can help you simplify your hiring

Get in Touch

+46 8-16 56 21

[email protected]

Jobylon
Hälsingegatan 49,
113 31
Stockholm